Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Uzupełnianie pełnomocnictwa a data na dokumencie

Tomasz Sułkowski25 marca 2022Komentarze (0)

Niejednokrotnie zdarza się, że wykonawcy do oferty omyłkowo załączają błędne pełnomocnictwa.

Błędy te często polegają np. na nieodpowiednim określeniu podmiotów, czy też złożeniu nieprawidłowych podpisów.

Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa

W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do wezwania danego wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 128 ustawy PZP.

Nierzadko po otrzymaniu takiego wezwania wielu wykonawców zastanawia się, jaką datą należy opatrzyć uzupełniany dokument.

Opatrując bowiem dokument podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym, automatycznie opatrywany jest on również faktyczną datą złożenia tego podpisu.

Wykonawcom nasuwa się więc pytanie:

– Czy data złożenia podpisu na uzupełnianym pełnomocnictwie może być późniejsza od daty złożenia oferty?

Fakultatywne przesłanki wykluczenia z PZP

Data ma znaczenie

Wyjaśnić należy, iż prawidłowe pełnomocnictwo przedłożone na wezwanie musi potwierdzać istnienie umocowania do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania.

Powyższe oznacza zatem, iż możliwe jest zarówno przedłożenie pełnomocnictwa z datą adekwatną do daty dokonania czynności, jak i z datą późniejszą, jeżeli z pełnomocnictwa wynika, iż pełnomocnik był umocowany do dokonania czynności w chwili jej dokonania np. w chwili złożenia oferty.

Należy w tym miejscu istotnie podkreślić, iż ustawodawca wprowadzając przepisy odnoszące się do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentów jednoznacznie wskazał, iż wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 128 ust. 1 pzp składa podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia.

Co prawda przepis ten nie wskazuje bezpośrednio na dokument w postaci pełnomocnictwa, niemniej sam fakt, iż pełnomocnictwa zostały objęte procedurą uzupełniania oraz poprawiania oznacza, iż możliwe jest uzupełnienie przez wykonawcę dokumentu pełnomocnictwa zawierającego podpisy elektroniczne złożone po terminie składania ofert.

Warunkiem jest jednak to, aby z treści samego pełnomocnictwa wynikało, że pełnomocnik był upoważniony do dokonania czynności w chwili jej dokonania, tj. w chwili złożenia oferty.

Przygotował

Tomasz Sułkowski
prawnik

***

Czytaj też: Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Czytaj też: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

***

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: Ustawa), od 01 stycznia 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000 osób mają obowiązek zlecania wykonywania zadań publicznych.

Z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%… [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: