Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Potrącanie kar z wynagrodzenia w zamówieniach publicznych znowu możliwe

Tomasz Sułkowski12 września 2022Komentarze (0)

Z dniem 24.08.2022 r. uchylony został art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, o zakazie potrącania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniu publicznym.

Potrącanie kar z wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

W związku z powyższym wszelkie kary umowne naliczone w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce od dnia 24.08.2022 r., mogą być potrącane z wynagrodzenia wykonawcy.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw:

Art.  10.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm. 3) uchyla się art. 15r1.

Przywrócenie możliwości potrącania kar lub ich zaspokojenia z gwarancji bankowej nastąpi w trzech etapach, w zależności od tego, kiedy miało miejsce zdarzenie dające podstawę do naliczenia kary umownej:

Art.  32. 

1.  W przypadku roszczeń, których dochodzenie zostało ograniczone na podstawie art. 15r1ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10 i które dotyczyły zdarzeń powstałych:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r., zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2022 r.;

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.;

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2023 r.

W razie pytań czy wątpliwości zapraszam Państwa do kontaktu!

Tomasz Sułkowski
prawnik

Zdjęcie pochodzi z serwisu Unsplash

***

Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Istotą instytucji wykluczenia jest eliminacja wykonawcy z postępowania z uwagi na stwierdzenie przez zamawiającego braku po jego stronie pewnych cech podmiotowych. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu i spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych, podobnie jak aktualna, przewiduje dwa rodzaje podstaw wykluczenia tj. … [Czytaj dalej…]

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: