Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Tomasz Sułkowski31 stycznia 2022Komentarze (0)

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: Ustawa), od 01 stycznia 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000 osób mają obowiązek zlecania wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

Elektromobilność w zamówieniach publicznych

Przepisu tego nie stosuje się do wykonywania, zlecania lub powierzania zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu śliskości zimowej, w tym gołoledzi i usuwaniu śniegu.

Z treści Ustawy jednoznacznie wynika, iż wymóg ten nie znajduje zastosowania do gmin oraz powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000 osób. Zatem w przypadku postępowań organizowanych przez tego typu jednostki, wymóg ten nie będzie musiał być spełniany przez wykonawców.

Fakultatywne przesłanki wykluczenia z PZP

Ponadto z literalnego brzmienia art. 68 ust. 3 ustawy wynika, że wspomniany wymóg zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym dotyczywyłącznie zlecania zadań, do wykonania których wymagane jest użytkowanie pojazdów. Co więcej, wymóg co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym dotyczy wyłącznie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu danego zadania, a nie całej floty Wykonawcy.

Podsumowując, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa powyżej, wykonawcy muszą zapewnić, aby co najmniej 10% pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zadania (nie całej floty Wykonawcy) było pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym.

Jak to wygląda w praktyce?

Nie da się ukryć, iż wprowadzone regulacje (mimo, iż ich wejście w życie zostało znacznie przesunięte w czasie) komplikują sytuację wielu wykonawców na rynku zamówień.

Nie dość, że ceny pojazdów spełniających wymogi w zakresie elektromobilności są znacznie wyższe od tych “standardowych”, to problemem okazuje się być także ich dostępność.

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich wraz z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa wskazał bowiem, że terminy dostaw pojazdów ciężarowych i specjalistycznych wahają się od jednego roku do nawet czterech lat.

Jak rynek zamówień zareaguje na wprowadzone zmiany i jakie będą tego skutki?

Czas pokaże.

***

Przyda Ci się: ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, ekopaliwa, paliwa alternatywne, wykonawca zamówienia,

***

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zarówno w aktualnie obowiązującym, jak i w nowym Prawie zamówień publicznych, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., warunki udziału w postępowaniu to wymagania ustalane przez zamawiającego – organizatora postępowania o udzielenie zamówienia.

Dobór ich – w sposób adekwatny do zakresu, rodzaju i charakteru zamówienia – winien gwarantować wybór podmiotu posiadającego wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne i kadrowe niezbędne do należytego wykonania zamówienia, czyli osiągnięcia zamierzonych celów… [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: