Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zmiana umowy w PZP

W swojej pracy nierzadko spotykam się z pytaniem: Panie Mecenasie, czy można aneksować umowę o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia? Takie pytanie często nasuwa się wykonawcom, którym upłynął termin realizacji zamówienia. Uzyskanie odpowiedzi w takiej sytuacji ma na celu potwierdzenie, czy w takim stanie faktycznym nadal zasadnym będzie kierowanie do Zamawiającego wniosku […]