Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zamówienia publiczne

Niejednokrotnie zdarza się, że wykonawcy do oferty omyłkowo załączają błędne pełnomocnictwa. Błędy te często polegają np. na nieodpowiednim określeniu podmiotów, czy też złożeniu nieprawidłowych podpisów. Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do wezwania danego wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 128 ustawy PZP. Nierzadko po otrzymaniu takiego wezwania wielu […]

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: Ustawa), od 01 stycznia 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000 osób mają obowiązek zlecania wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub […]

Drogi Czytelniku, w ramach cyklu alertów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych dzisiaj przyszedł czas na przedmiotowe środki dowodowe w nowym PZP. W ramach wspomnianego cyklu alertów dotychczas omawiałem: Podmiotowe środki dowodowe – tutaj>> Formie składania ofert w zależności od wartości zamówienia – tutaj>> Termin związania ofertą i sposób jego obliczania – tutaj>> Wadium – tutaj>> […]

Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że koronawirus w dużym stopniu odbija się na wielu branżach, w tym także na naszej branży – budowlanej. Obecna epidemia o skali globalnej stanowi istotną przeszkodę wpływającą na sposób i termin realizacji wszystkich umów. W tym także umów o roboty budowlane. W ostatnim wpisie wskazywałem, że istotnymi skutkami […]

Jako Podwykonawca zdajesz sobie na pewno sprawę z tego, że znaczna liczba umów prywatnych powstaje w związku ze zjawiskiem podwykonawstwa mniejszych przedsiębiorców na rzecz generalnych wykonawców, którzy to z kolei realizują umowę na skutek uzyskanego zamówienia publicznego. W opisywanych okolicznościach mają miejsce dwa istotne z punktu widzenia podwykonawców zjawiska, które postaram się po krótce przedstawić […]