Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wykonawcy

Niejednokrotnie zdarza się, że wykonawcy do oferty omyłkowo załączają błędne pełnomocnictwa. Błędy te często polegają np. na nieodpowiednim określeniu podmiotów, czy też złożeniu nieprawidłowych podpisów. Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do wezwania danego wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 128 ustawy PZP. Nierzadko po otrzymaniu takiego wezwania wielu […]

Często trafiają do mnie sprawy, w których zamawiający obciąża wykonawcę wysoką karą umowną za powstałe opóźnienie. Tymczasem w wielu przypadkach okazuje się, że do opóźnienia wcale nie dochodzi z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. Czy Zamawiający może w takiej sytuacji obciążyć wykonawcę karą? Kara umowna za opóźnienie prac budowlanych – co na to […]

Jako Podwykonawca zdajesz sobie na pewno sprawę z tego, że znaczna liczba umów prywatnych powstaje w związku ze zjawiskiem podwykonawstwa mniejszych przedsiębiorców na rzecz generalnych wykonawców, którzy to z kolei realizują umowę na skutek uzyskanego zamówienia publicznego. W opisywanych okolicznościach mają miejsce dwa istotne z punktu widzenia podwykonawców zjawiska, które postaram się po krótce przedstawić […]

Dzień dobry! Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w sierpniowym numerze cenionego magazynu branżowego Builder, ukazała się już druga część mojego artykułu naukowego dotyczącego wad w dokumentacji projektowej. Artykuł został poświęcony kwestii odpowiedzialności wykonawcy budowlanego za wady dokumentacji projektowej (wady projektowe) i możliwości jej ustanowienia przez rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy budowlanego. W artykule staram się odpowiedzieć między […]

Problem: Zamawiający dokonuje potrącenia kary umownej z wynagrodzeniem wykonawcy. Wykonawca nie otrzymuje… STOP! czego nie otrzymuje? wynagrodzenia? zysku ? NIE! Nie otrzymuje kwot jakie są konieczne do utrzymania przedsiębiorstwa i zapłacenia wszystkich KOSZTÓW prowadzenia działalności. Uważam, że to jest problem. Najbardziej odczuwalnym skutkiem potrącenia dla wykonawcy jest brak wypłaty a w zależności od wielkości nieotrzymanej […]