Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

kwiecień 2022

Coraz częściej trafiają do nas sprawy dotyczące opóźnień w robotach budowlanych wywołanych w znacznej mierze wadami jakie ujawniają się w projekcie budowlanym, który dostarczył zamawiający. W rezultacie często zdarza się, że zamawiający obciąża wykonawcę karą umowną za nieterminowe wykonanie umowy o roboty budowlane, podczas gdy opóźnienie jest spowodowane wadami w dokumentacji projektowej. Brak zgłoszenia tych […]