Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

styczeń 2022

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: Ustawa), od 01 stycznia 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000 osób mają obowiązek zlecania wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub […]