Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zbyt krótkie terminy realizacji zamówień publicznych

Tomasz Sulkowski23 września 2019Komentarze (1)

Zbyt krótkie terminy realizacji zamówień publicznych -zegar odmierza czasJednym z czynników wywołujących problemy w zakresie terminowej realizacji robót w ramach zamówień publicznych jest podejście zmawiających w zakresie określania terminów, których ma dotrzymać przedsiębiorca.

Terminy te są bowiem przez zamawiających traktowane jako sztywne, z góry określone daty (upływ terminu oznacza się poprzez konkretny dzień kalendarzowy).

Zamawiający nie biorą pod uwagę różnych okoliczności, które wydarzają się w trakcie udzielania zamówienia i jego realizacji. Powoduje to szereg negatywnych konsekwencji.

Przedłużenie procedury wpływa negatywnie na terminy realizacji zamówień publicznych

Przykładowo, jeżeli samo postępowanie o udzielenie zamówienia przedłuża się, to wykonawcy mają w konsekwencji mniej czasu na realizację samego zamówienia. Składając ofertę w takim postępowaniu, początkowo wydaje się, że czas wyznaczony na realizację jest wystarczający, jednak później okazuje się, że przedłuża się procedura oceny ofert, składane są odwołania, co w rezultacie skutkuje tym, że planowany termin przystąpienia do prac i przekazanie terenu budowy przesuwa się nawet o kilka miesięcy.

Niestety często powyższe odbywa się bez jednoczesnego skorygowania przez zamawiającego okresu realizacji zobowiązania o okres przedłużonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Przykład:

Jeżeli w przetargu publicznym organizowanym w marcu planowano ukończenie prac do 30 listopada, jednakże na skutek procedury odwoławczej wykonawca zawarł z zamawiającym umowę dopiero w czerwcu, a teren został mu przekazany w lipcu, to zasadne wydaje się przesunięcie terminu realizacji o okres, w którym realizacja zadania była niemożliwa z powodu przedłużającej się procedury związanej z udzieleniem zamówienia.

Roszczenie o wydłużenie terminu wykonania umowy

W praktyce często zdarza się, że ostateczny termin realizacji nie zostaje wydłużony pomimo faktu, iż jego dotrzymanie w danej sytuacji jest wysoce wątpliwe (a często wręcz obiektywnie niemożliwe). W takim przypadku ryzyko nieterminowej realizacji spoczywa na wykonawcy, a obciążające go kary umowne za nieterminowe wykonanie zobowiązania rosną.

W przedstawionych powyżej okolicznościach zasadne jest wystąpienie przez wykonawcę z roszczeniem o wydłużenie terminu wykonania umowy. Uzyskanie takiej zmiany w wielu przypadkach w praktyce jest jak najbardziej możliwe.

***

Przeczytaj też:

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Marcin Bartyński | Wynagrodzenie wykonawcy 24 września, 2019 o 08:56

Pożądana jest praktyka oznaczania terminów wykonania w sposób następujący: „Wykonawca zobowiązuje się spełnić świadczenie w terminie …….. od zawarcia umowy”.
Konieczna jest zmiana postawy zamawiających – taki sposób oznaczania terminu wykonania umowy jest rzadkością z zamówieniach o wykonanie robót budowlanych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. z siedzibą w Bytomiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sulkowski@kancelariagravis.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: