Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wykonawco – nie musiałeś tego przewidzieć!

Tomasz Sulkowski30 kwietnia 2019Komentarze (0)

opis przedmiotu zamówieniaTo Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany do bardzo dokładnego oraz precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. 

Powyższe potwierdza m.in. treść Wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 12 lutego 2007 r. UZP/ZO/0-122/07 

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący i precyzyjny bez względu na to, jak obszerny będzie ten opis i nie można stwierdzić, iż wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich innych prac niewyszczególnionych w załączniku do SIWZ, stanowi to bowiem naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jak wynika z powyższego fragmentu – zakres świadczenia nie powinien być pozostawiony domyślności Wykonawcy, a wręcz przeciwnie – zamawiający zgodnie z tym orzeczeniem powinien bardzo dokładnie opisać zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca, tak aby nie stanowiło to dla niego żadnych wątpliwości.

Konieczność sporządzanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia potwierdza także fakt, że:

Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy wykonania prac nieokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia, narusza to bowiem art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uniemożliwia to także rzetelne skalkulowanie ceny oferty.

***

Poczytaj także:

***

Zdjęcie: Jakub Gorajek

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. z siedzibą w Bytomiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sulkowski@kancelariagravis.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: