Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wykonawca czy gwarant / kara umowna

Tomasz Sulkowski13 lutego 2019Komentarze (0)

Wykonawco, czy przyjmując odpowiedzialność za opóźnienie przyjmujesz na siebie odpowiedzialność absolutną ?

Ostatnio usłyszałem na negocjacjach ws. kary umownej takie zdanie:

INTENCJA STRON JEST TAKA, ŻE W UMOWIE MIAŁO BYĆ OPÓŹNIENIE – zatem PROSZĘ PANA strony rozszerzyły odpowiedzialność WYKONAWCY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ bo w procesie negocjacji wykonawca zgodził się za słowo „opóźnienie” ABY WPISAĆ JE JAKO PRZYCZYNĘ KARY UMOWNEJ.

POWIEM TAK: PIĘKNA FIGURA RETORYCZNA 🙂 Zatem wykonawca stał się nagle gwarantem.

ALE CZY ABY NA PEWNO tak jest?

Skoro zatem wykonawca zgodził się na opóźnienie w to czy teraz odpowiada za wszystkie koleje losu jakie mogą mieć miejsce i niewykonanie umowy w związku z tym?

Pojawia się takie pytanie czy skoro wszystkie okoliczności to znaczy, że jeśli wykonawca nie wykona umowy w terminie z powodu zaistniałej przeszkody od niego niezależnej np. wad dokumentacji projektowej lub zimy to także ma obowiązek z tego powodu zapłacić karę umowną?

To przecież absurd. Nie tylko ja się z tym nie zgadzam. Tak też stwierdził Sąd Najwyższy 🙂

Zagadnienie jest bardzo pojemne jednak było przedmiotem rozstrzygnięcia w wyroku SN:

I CSK 748/12, w którym to Sąd Najwyższy stwierdził, że strony umowy nie mogą przyjąć, że dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej także w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi wierzyciel.

***

Poczytaj też o odpowiedzialności z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy >>

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. z siedzibą w Bytomiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sulkowski@kancelariagravis.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: