Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

W sprawie współdziałania wykonawcy z zamawiającym

Tomasz Sułkowski02 czerwca 2020Komentarze (0)

Poprzednim razem opowiedziałem Ci o odroczeniu składek ZUS w kontekście udziału w zamówieniach publicznych. Artykuł ten możesz przeczytać tutaj>>. Dzisiaj natomiast czas na doniosły temat współdziałania wykonawcy z zamawiającym. 

***

współdziałania wykonawcy z zamawiającymJedną z zasad regulowania zobowiązań jest zasada współdziałania określona w art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego. Przekładając powyższą zasadę na grunt umów o roboty budowlane sprowadza się ona do tego, że inwestor powinien współdziałać z wykonawcą i działać w sposób wspierający działania wykonawcy a w szczególności nieutrudniający realizacji zamówienia.

Zasadność powyższej tezy potwierdza Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2018 r. sygn. V AGa 200/18, zgodnie z którym:

Do konstytutywnych cech umowy o roboty budowlane zaliczyć należy obowiązek współdziałania inwestora z wykonawcą, ale zakres tego obowiązku wyznaczają strony w umowie.

Brak spełnienia obowiązku w zakresie współdziałania może stanowić istotne naruszenie obowiązków inwestora albowiem jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 306/15:

zaniechanie wydania wykonawcy terenu, na którym ma być realizowany obiekt budowlany, tak samo jak dostarczenie mu przez zamawiającego dokumentacji projektowej dotkniętej taką wadliwością, która nie pozwala na osiągnięcie umówionego celu umowy w ogóle lub w uzgodnionym czasie, stanowi o naruszeniu obowiązków, jakie w ramach umowy o roboty budowlane przyjmuje na siebie inwestor. Tego rodzaju naruszenia obowiązków umownych przez zamawiającego mogą być źródłem szkody po stronie wykonawcy, zwłaszcza wtedy, gdy w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i przewidywany czas realizacji inwestycji dokonywał on ekonomicznej kalkulacji zobowiązań, jakie może zaciągnąć.

W praktyce współdziałanie wierzyciela z dłużnikiem objawia się obowiązkiem respektowania uzasadnionego interesu dłużnika, a w szczególności koniecznością powstrzymania się od działań utrudniających lub uniemożliwiających spełnienie świadczenia przez dłużnika. 

Przykładem braku współdziałania może być np.:

 • brak odpowiedzi na pisma kierowane do Inwestora,
 • przewlekłe procesy decyzyjne w kwestiach istotnych dla terminowej realizacji zamówienia,
 • wadliwa dokumentacja projektowa,
 • czy też nieterminowe przekazane terenu budowy.

Co istotne brak współpracy oraz opieszałość w działaniach podejmowanych po stronie Inwestora często mogą prowadzić do niedotrzymania terminu realizacji z powodu okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Nierzadko w takich sytuacjach dochodzi do dochodzenia od Wykonawcy nienależnych kar umownych. 

Co w takiej sytuacji braku współpracy
oraz opieszałości w działaniach?

Kilka moich porad, będących odpowiedzą na zadane pytanie znajdziesz we wpisie – W związku z licznymi obciążeniami karami umownymi za opóźnienie… Zachęcam Cię do lektury, a w razie wątpliwości do kontaktu ze mną.

Powodzenia!

***

Inny temat, który na pewno Cię zainteresuje, to:
Koronawirus a termin realizacji umowy ws. zamówienia publicznego.

Zdjęcie: Sawyer Bengtson on Unsplash

#KARA UMOWNA #WSPÓŁDZIAŁANIE,

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: