Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Urząd Zamówień Publicznych – aż 129 kar umownych na 178 przebadanych przypadków

Tomasz Sulkowski15 kwietnia 2019Komentarze (0)

Urząd Zamówień Publicznych - kary umowneUrząd Zamówień Publicznych (UZP) w własnym raporcie przyznaje, że w badanym okresie ilość kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania była nakładana szczególnie często skoro na 178 przebadanych sytuacji kara umowna została naliczona w 129 przypadkach.

Jak wynika z wniosków raportu UZP:

kary umowne stanowią sposób na przerzucenie odpowiedzialności za brak należytej staranności służb zamawiających przy opisywaniu przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku pożądane byłoby, aby opisem przedmiotu zamówienia i określaniem warunków umownych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zajmowały się osoby, które się na tym znają.

Wiedza po stronie zamawiających jest poza tym niezbędna do zapewnienia prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia. Należy więc dążyć do podniesienia kompetencji i profesjonalizacji personelu zajmującego się przygotowaniem, przeprowadzeniem i realizacją przedmiotu zamówienia w strukturach zamawiających.*

Czy to nie szokujące, że Urząd Zamówień Publicznych przyznaje powyższe, a jednocześnie w Państwie nie wdraża się systemowych działań, aby temu zapobiec?

Czyli jak wynika z raportu to nie wykonawcy są główną przyczyną problemu – szkoda, że zgodnie z art. 471 k.c. to oni muszą udowadniać, że to okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności „doprowadziły” do nienależytego wykonania umowy.

*  Raport Urzędu Zamówień Publicznych z marca 2018 r., ws. kar umownych, s. 21.

Zdjęcie: chuttersnap

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. z siedzibą w Bytomiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sulkowski@kancelariagravis.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: