Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Umowy o roboty budowlane realizowane są nieterminowo

Tomasz Sulkowski06 marca 20192 komentarze

Aż 59% umów o roboty budowlane realizowanych jest nieterminowo!

– do takich „szokujących” wniosków doszedł Urząd Zamówień Publicznych na podstawie zeszłorocznego raportu dotyczącego stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych, w którym badaniu poddano okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017.

Nie muszę chyba dodawać, że wiązało się to z zapłatą olbrzymich kar umownych…

Umowa o roboty budowlane

Jakie są przyczyny naliczania kar umownych:

W raporcie tym dokonano także między innymi analizy przyczyn naliczania kar umownych. W tym zakresie wskazano, że głównym powodem naliczania kar umownych jest nieterminowa realizacja robót. Natomiast ta – bardzo często spowodowana jest wyznaczaniem zbyt krótkich terminów na realizację przez Zamawiających. 

Z mojego dotychczasowego doświadczenia wiem jednak, że przyczyna często tkwi w niedostatecznym zapoznaniu się przez Wykonawcę z warunkami i dokumentacją przetargową (lub ich niezrozumieniem). 

Często również jest to kwestia braku działania na etapie przetargu – Wykonawcy nie zadają pytań, nie żądają wyjaśnień. 

Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia

Wracając do raportu. W jego podsumowaniu wskazano, że kary umowne z jednej strony stanowią narzędzie ochrony zamawiającego przed nierzetelnym wykonaniem prac przez wykonawców, natomiast z drugiej strony, kary umowne często „stanowią sposób na przerzucenie odpowiedzialności za brak należytej staranności służb zamawiających przy opisywaniu przedmiotu zamówienia”. Niestety z przykrością stwierdzam, że jest to częsta praktyka…

Wnioski płynące z raportu uwypuklają jak istotną rolę pełni prawidłowo przygotowany opis przedmiotu zamówienia, dostarczany wykonawcy przez zamawiającego z punktu widzenia możliwości terminowego oraz prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane. 

Warto zwrócić uwagę również na to, ilu Wykonawców zapłaciło kary umowne jeszcze przed wystąpieniem przez Zamawiającego z pozwem o zapłatę:

Kara umowa w umowie o roboty budowlane

Zapobieganie i ochrona wykonawców przed karami umownymi:

Raport jest również dowodem na konieczność wzmocnienia działań mających na celu ochronę wykonawców przed karami umownymi. 

Kluczowa wydaje się odpowiednia analiza umowy i warunków zamówienia oraz wykorzystanie uprawnień przysługujących Wykonawcy w postępowaniu.

Jednym z wielu możliwych sposobów, jest również dokładne protokołowanie przebiegu procesu budowlanego. Tak aby wykazać jakie okoliczności niezależne od wykonawców, spowodowały nieterminowe wykonanie umowy i w jakim zakresie to nastąpiło.

Poza wskazaną metodą, istnieje także wiele innych sposobów na uniknięcie kar umownych z różnych tytułów. Jako praktyk przez wiele lat wypracowałem wspólnie z zespołem Kancelarii kilka własnych metod oraz ścieżek działania w tym zakresie. Dzięki nim wspólnie jesteśmy w stanie skutecznie chronić interesy naszych klientów w zakresie podpisywanych umów, kontraktów. 

Źródło: Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych” Raport Urzędu Zamówień Publicznych z marca 2018 r. 

Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Często borykasz się z problem kar umownych? Chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Zachęcam do komentowania. Chętnie podzielę się swoją opinią. Zapraszam też do kontaktu 

***

Przeczytaj też: Wykonawca czy gwarant a kara umowna >>

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Andrzej K Marzec 6, 2019 o 18:57

Panie Mecenasie, idealnie przedstawił Pan te statystyki. Ze swojego doświadczenia, nie popartego jednak obiektywnymi analizami, mam nawet taką opinię, że tych opóźnień w realizacji inwestycji budowlanych jest więcej niż 59%. Przyczyn opóźnień jest wiele i z reguły, nie są one tylko po jednej stronie procesu inwestycyjnego. Niestety jednak cierpi na tym z reguły właśnie tylko jedna strona.

Pozdrawiam, Andrzej.

Odpowiedz

Tomasz Sulkowski Marzec 13, 2019 o 09:37

Witam na blogu Panie Andrzeju 🙂

dziękuję za Pana wpis 🙂 ma Pan rację, w niektórych rejonach kraju jest znacznie więcej, zależy to od wielu czynników.
Z mojego doświadczenia wynika, że zwykle faktycznie przyczyny są po obu stronach jednak zdarza się, że zamawiający starają się aby konsekwencje poniósł tylko wykonawca.

Od kilku lat obserwujemy zjawisko zmierzające do przeniesienia na wykonawcę odpowiedzialności za brak organizacji procesu budowlanego i wady projektowe. W wielu zamówieniach po przejęciu terenu budowy zamawiający podejmuje decyzję o zmianie dokumentacji projektowej co istotnie wpływa na proces budowlany w szczególności na zmianę planów jakie miał wykonawca.

O tym jak temu zaradzić będzie sporo informacji w moich następnych wpisach.

Pozdrawiam serdecznie, życzę sukcesów i spokojnych procesów budowlanych 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. z siedzibą w Bytomiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sulkowski@kancelariagravis.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: