Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Tarcza antykryzysowa 2.0 w branży budowlanej

Tomasz Sułkowski23 kwietnia 2020Komentarze (0)

Obecnie panująca na rynku krajowym sytuacja związana z pandemią koronawirusa na świecie nie należy do najłatwiejszych i z pewnością pozostanie zapamiętana na bardzo bardzo długo. Nie da się ukryć, że obecna sytuacja odbiła się także na branży budowlanej.

Zaistniała sytuacja stanowi bowiem istotną przeszkodę mogącą mieć wpływ na sposób i termin realizacji umów o roboty budowlane.

tarcza 2.0 w branży budowlanej

Pracownicy wielu firm w związku z możliwą (potencjalną) ekspozycją na wirusa oraz występującym stanem pandemii, masowo wnioskują o zwolnienie z wykonywania obowiązków służbowych, a także wnoszą o możliwość wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego albo też zmuszeni są skorzystać z prawa do opieki nad dziećmi z uwagi na czasowe zamknięcie placówek takich jak żłobki, przedszkola, szkoły itp. Powyższe powoduje ogromne braki kadrowe, które nierzadko powodują spowolnienie prac, a w konsekwencji mogą wpływać również na ostateczny termin realizacji zamówienia.

Ze względu na stan pandemii, wiele dostaw materiałów wobec firm zostaje anulowanych, co wpływa skrajnie negatywnie na ich działalność, uniemożliwiając realizację niektórych robót. Tym samym całokształt zaistniałej sytuacji znacznie utrudnia, a wręcz uniemożliwia realizację wielu umów. 

Przeczytaj też: Krótko o kluczowych problemach podwykonawców w zamówieniach publicznych

Z uwagi na niezwykle trudne dla wielu pracowników oraz pracodawców czasy, a tym samym trudny okres dla całej krajowej gospodarki, koniecznym stało się zapewnienie przez Państwo ochrony dla tych najbardziej potrzebujących wsparcia. Celem polityki gospodarczej rządu w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 jest przede wszystkim ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli.

W celu zapewnienia pomocy oraz ochrony obywatelom powstał specjalny pakiet antykryzysowy, zwany również Tarczą Antykryzysową, który przewiduje różne formy wsparcia, z których mogą skorzystać potrzebujący po spełnieniu odpowiednich warunków.

***

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku spowodowała konieczność modyfikacji pierwszej wersji Tarczy Antykryzysowej, w wyniku czego powstała Tarcza Antykryzysowa 2.0.

Jakie nowe rozwiązania zostały przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0?

Nowe rozwiązania przewidują rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne w następującym zakresie:

1. Świadczenia postojowe, które:

 • będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,
 • będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,
 • będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu czyli warunek, że przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

2.  Zwolnienia z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., które będzie:

 • rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,
 • o płatników będących spółdzielnią socjalną.

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób, rozszerzone zwolnienie będzie przysługiwało płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

3.    Odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:

 • składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
 • nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Serdecznie zachęcam również do odwiedzenia poniższej strony internetowej.

Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat każdego z proponowanych rozwiązań pomocowych w zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa.

 https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-przedsiebiorcy

***

Zdjęcie: Ümit Yıldırım

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: