Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Urząd Zamówień Publicznych - kary umowneUrząd Zamówień Publicznych (UZP) w własnym raporcie przyznaje, że w badanym okresie ilość kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania była nakładana szczególnie często skoro na 178 przebadanych sytuacji kara umowna została naliczona w 129 przypadkach.

Jak wynika z wniosków raportu UZP:

kary umowne stanowią sposób na przerzucenie odpowiedzialności za brak należytej staranności służb zamawiających przy opisywaniu przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku pożądane byłoby, aby opisem przedmiotu zamówienia i określaniem warunków umownych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zajmowały się osoby, które się na tym znają.

Wiedza po stronie zamawiających jest poza tym niezbędna do zapewnienia prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia. Należy więc dążyć do podniesienia kompetencji i profesjonalizacji personelu zajmującego się przygotowaniem, przeprowadzeniem i realizacją przedmiotu zamówienia w strukturach zamawiających.*

Czy to nie szokujące, że Urząd Zamówień Publicznych przyznaje powyższe, a jednocześnie w Państwie nie wdraża się systemowych działań, aby temu zapobiec?

Czyli jak wynika z raportu to nie wykonawcy są główną przyczyną problemu – szkoda, że zgodnie z art. 471 k.c. to oni muszą udowadniać, że to okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności „doprowadziły” do nienależytego wykonania umowy.

*  Raport Urzędu Zamówień Publicznych z marca 2018 r., ws. kar umownych, s. 21.

Zdjęcie: chuttersnap

kara za RODO - ostatnie orzeczenie sąduDługo się zastanawiałem czy w ogóle pisać na temat „zabójczej” kary za RODO, o której ostatnio bardzo głośno w mediach wszelkiego rodzaju.

Pomyślałem finalnie, że mała wzmianka nie zaszkodzi, tym bardziej, że RODO obowiązuje wszystkich. Czyli Wykonawców i Zamawiających w branży budowlanej, drogowej, instalatorskiej – ogólnie: w szeroko pojętych usługach. 

O co chodzi z karą za RODO?

Otóż kara w wysokości 943 470,00 PLN została nałożona za naruszenie RODO

polegające na niepodaniu informacji zawartych w art. 14 ust. 1 i 2 wyżej powołanego rozporządzenia wszystkim osobom fizycznym, których dane osobowe X. Sp. z o. o. przetwarza, prowadzącym aktualnie lub w przeszłości jednoosobową działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym, które zawiesiły wykonywanie tej działalności.

A teraz po ludzku:

Ukarana spółka oferowała swoim klientom raporty handlowe i prowadziła szeroko pojętą działalność informacyjną. W tym celu spółka gromadziła i wykorzystywała dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Przed wejściem w życie RODO spółka wysłała do części z tych osób informacje e-mailowe o przetwarzaniu ich danych osobowych, zamieściła taką informację również na swojej stronie internetowej. 

Dodam tylko od siebie, że RODO nakłada w tym zakresie obowiązek informacyjny na przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe. Zatem wysłanie tych wiadomości było próbą wypełnienia ww. obowiązku – jak się jednak okazało nie do końca skuteczną.  

Zdaniem UODO spółka nie wypełniła swojego obowiązku, ponieważ nie poinformowała wszystkich osób, których dane dotyczyły, a tylko część.  Nie pomogły tłumaczenia spółki, że dane przez nią gromadzone są publicznie dostępne w CEIDG.

Zatem Drogi Przedsiębiorco, zadbaj o RODO w swojej firmie! Lepiej późno niż wcale… A im później tym, jak się okazuje drożej…

Masz zdanie w tej sprawie? Może masz pytanie? Zapraszam do dyskusji.

***

Inne artykuły, które warto przeczytać:

Zdjęcie: Raj Eiamworakul

Na Boga…dajcie to na bloga

Tomasz Sulkowski29 marca 2019Komentarze (0)

Wykonawca budowlanyZastanawiałem się długo, czy tytuł tego artykuł nie powinien brzmieć:

„Mieliście to przewidzieć” – Wykonawca czy wróżbita Maciej?

Otóż …

Dzisiaj na naradzie Koordynacyjnej usłyszałem cudowną wypowiedź pewnego inspektora nadzoru:

wykonawca miał przewidzieć, że dokumentacja projektowa może się zmienić w trakcie realizacji prac i możliwe są w związku z tym przestoje zanim zamawiający dokona odpowiednich ustaleń i zmiany planowanych do użycia technologii i materiałów, musicie poczekać ale aneksu nie będzie bo to nie jest przyczyna…

Słowa padają z pełnym przekonaniem – część wykonawców daje wiarę.

„Mieliście to przewidzieć”.

Ten frazes każdy wykonawca budowlany jak sądzę słyszał już nieraz w różnych konfiguracjach i na poparcie bardzo różnych tez zamawiającego. Szkoda, że nie ma danych ile pieniędzy wydano w ślad za tymi słowami 🙂

Z życia wzięte:

Mieliśmy przewidzieć okres zimowy i związaną z tym niemożliwość prowadzenia prac.

Mieliśmy przewidzieć, że przedmiar jest tylko pomocniczy i że przecież zamawiający może się w nim pomylić, ale absolutnie to że się pomylił wcale nie oznacza, że ma za to zapłacić ponieważ wykonawca miał przewidzieć…no właśnie co tak naprawdę mieliśmy przewidzieć?

Mieliśmy przewidzieć, że skoro prace wykonywane są w okresie wiosennym to na terenie budowy być może będzie konieczne wykonywanie pompowania wokół całego planowanego do budowy budynku.

Czyli mieliśmy przewidzieć również wydatki i wszelkie konsekwencje tego co trudno nawet nazwać i zamknąć w jakimś katalogu okoliczności a jednak mieliśmy to przewidzieć 🙂

Zastanawiam się jakie kompetencje musi mieć wykonawca, który jako przedsiębiorca, w zakresie należytej staranności ma przewidzieć to czego zamawiający jednak nie przewidział?

Czy Wy też czasem macie takie dylematy? Zapraszam do dyskusji…

***
Zdjęcie: Fancycrave

Dnia 07.03.2019 r. miałem przyjemność uczestniczyć w XII Śląskim Seminarium Budowlanym organizowanym przez Śląską Izbę Budownictwa  oraz Śląską Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Podczas wspominanego wydarzenia, poprowadziłem krótki wykład na temat: Skuteczne zarządzanie robotami budowlanymi oraz inwestycjami.

W seminarium brało udział wiele osób związanych z branżą budowlaną. Podczas pierwszego dnia wydarzenia poruszono wiele ciekawych, zróżnicowanych kwestii takich jak – między innymi:

  • nowoczesne technologie w budownictwie,
  • ochrona odgromowa,
  • bezpieczeństwo pracy na budowie,
  • procedura przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, czy też
  • obowiązki pracodawców powstałe w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Seminarium było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na wiele tematów z branży budowlanej. Poniżej zdjęcia z mojego przemówienia:

Tomasz Sułkowski na seminarium Zarządzanie robotami budowlanymi

*****

Na pewno zainteresuję Cię także:

Aż 59% umów o roboty budowlane realizowanych jest nieterminowo!

– do takich „szokujących” wniosków doszedł Urząd Zamówień Publicznych na podstawie zeszłorocznego raportu dotyczącego stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych, w którym badaniu poddano okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017.

Nie muszę chyba dodawać, że wiązało się to z zapłatą olbrzymich kar umownych…

Umowa o roboty budowlane

Jakie są przyczyny naliczania kar umownych:

W raporcie tym dokonano także między innymi analizy przyczyn naliczania kar umownych. W tym zakresie wskazano, że głównym powodem naliczania kar umownych jest nieterminowa realizacja robót. Natomiast ta – bardzo często spowodowana jest wyznaczaniem zbyt krótkich terminów na realizację przez Zamawiających. 

Z mojego dotychczasowego doświadczenia wiem jednak, że przyczyna często tkwi w niedostatecznym zapoznaniu się przez Wykonawcę z warunkami i dokumentacją przetargową (lub ich niezrozumieniem). 

Często również jest to kwestia braku działania na etapie przetargu – Wykonawcy nie zadają pytań, nie żądają wyjaśnień. 

Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia

Wracając do raportu. W jego podsumowaniu wskazano, że kary umowne z jednej strony stanowią narzędzie ochrony zamawiającego przed nierzetelnym wykonaniem prac przez wykonawców, natomiast z drugiej strony, kary umowne często „stanowią sposób na przerzucenie odpowiedzialności za brak należytej staranności służb zamawiających przy opisywaniu przedmiotu zamówienia”. Niestety z przykrością stwierdzam, że jest to częsta praktyka…

Wnioski płynące z raportu uwypuklają jak istotną rolę pełni prawidłowo przygotowany opis przedmiotu zamówienia, dostarczany wykonawcy przez zamawiającego z punktu widzenia możliwości terminowego oraz prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane. 

Warto zwrócić uwagę również na to, ilu Wykonawców zapłaciło kary umowne jeszcze przed wystąpieniem przez Zamawiającego z pozwem o zapłatę:

Kara umowa w umowie o roboty budowlane

Zapobieganie i ochrona wykonawców przed karami umownymi:

Raport jest również dowodem na konieczność wzmocnienia działań mających na celu ochronę wykonawców przed karami umownymi. 

Kluczowa wydaje się odpowiednia analiza umowy i warunków zamówienia oraz wykorzystanie uprawnień przysługujących Wykonawcy w postępowaniu.

Jednym z wielu możliwych sposobów, jest również dokładne protokołowanie przebiegu procesu budowlanego. Tak aby wykazać jakie okoliczności niezależne od wykonawców, spowodowały nieterminowe wykonanie umowy i w jakim zakresie to nastąpiło.

Poza wskazaną metodą, istnieje także wiele innych sposobów na uniknięcie kar umownych z różnych tytułów. Jako praktyk przez wiele lat wypracowałem wspólnie z zespołem Kancelarii kilka własnych metod oraz ścieżek działania w tym zakresie. Dzięki nim wspólnie jesteśmy w stanie skutecznie chronić interesy naszych klientów w zakresie podpisywanych umów, kontraktów. 

Źródło: Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych” Raport Urzędu Zamówień Publicznych z marca 2018 r. 

Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Często borykasz się z problem kar umownych? Chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Zachęcam do komentowania. Chętnie podzielę się swoją opinią. Zapraszam też do kontaktu 

***

Przeczytaj też: Wykonawca czy gwarant a kara umowna >>