Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Koronawirus a termin realizacji umowy ws. zamówienia publicznego

Tomasz Sułkowski29 kwietnia 2020Komentarze (0)

Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że koronawirus w dużym stopniu odbija się na wielu branżach, w tym także na naszej branży – budowlanej. Obecna epidemia o skali globalnej stanowi istotną przeszkodę wpływającą na sposób i termin realizacji wszystkich umów. W tym także umów o roboty budowlane.

W ostatnim wpisie wskazywałem, że istotnymi skutkami rozprzestrzeniającego się koronawirusa z punktu widzenia branży budowlanej są:

  • braki kadrowe powodujące spowolnienie prac, a w konsekwencji mogące wpływać również na ostateczny termin realizacji zamówienia,
  • zaburzenia światowych łańcuchów dostaw objawiające się anulowaniem wielu zamówień (np. z powodu braku danego asortymentu), co wpływa skrajnie negatywnie na działalność firm budowlanych, uniemożliwiając im realizację niektórych robót.

Ze wskazanymi problemami boryka się naprawdę wiele firm w branży budowlanej, jednak co zrobić w przypadku gdy owa bolączka dotknie również Twoją firmę?

Odpowiadając na to pytanie warto zwrócić uwagę na jeden z fragmentów pochodzący z Tarczy Antykryzysowej, istotny z punktu widzenia realizowanych zamówień publicznych w kontekście zmiany umowy, w tym terminu jej wykonania.

Poczytaj o kluczowych problemach podwykonawców w zamówieniach publicznych>>

Art. 15z Tarczy Antykryzysowej nakłada na strony umowy ws. zamówienia publicznego obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie zawartej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

Dlatego też najistotniejszą i w zasadzie kluczową kwestią o której musisz pamiętać, jest przekazanie Zamawiającemu kompleksowej informacji o istniejących (bądź potencjalnych) problemach Twojej firmy związanych z koronawirusem.

W jaki sposób poinformować Zamawiającego o trudnościach? 

To proste, skieruj do Zamawiającego pismo w którym dokładnie opiszesz sposób w jaki koronawirus wpłynął (bądź może wpłynąć) na możliwość realizacji powierzonego zadania zgodnie z zwartą umową. 

Jednocześnie pamiętaj, aby przedstawione przez Ciebie wyjaśnienia oraz opisane okoliczności nigdy nie były zbyt ogólne!

Przeczytaj też: Skutki potrącenia kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy

Wpływ koronawirusa należy bowiem precyzyjnie wykazać i udowodnić, a nie tylko opisać przedstawiając „suche fakty”. Problemy swojej firmy udowodnij zatem konkretnymi wyliczeniami, dokumentami, czy też decyzjami. 

Jakie dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu? 

Wszystko zależy od tego z jakim problemem masz do czynienia. Borykasz się z brakami kadrowymi?

Pomocne za pewne okaże się przedłożenie listy obecności potwierdzającej mniejszą ilość osób w pracy niż dotychczas. 

Możliwość zmiany umowy

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których go poinformowałeś mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, Zamawiający może w uzgodnieniu z Tobą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

  1. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
  2. zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
  3. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Warto jednak podkreślić, iż przytoczone przepisy mówią wyłącznie o możliwości zmiany umowy przez Zamawiającego. Powyższe oznacza zatem, że nawet w przypadku, w którym Zamawiający poprze stanowisko i argumentację Wykonawcy w zakresie wpływu COVID-19 na realizację umowy, nie będzie on zobowiązany do dokonania jej zmiany. 

Zważając zatem na powyższe, gorąco zachęcam do przedstawiania szczegółowych dowodów w piśmie informującym o wystąpieniu przeszkód realizacyjnych związanych z koronawirusem, tak aby wyeliminować jakiekolwiek wątpliwości Zamawiającego w zakresie zasadności dokonania zmiany Umowy.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność wykonawcy za wady dokumentacji projektowej

Zdjęcie: Random Sky

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. z siedzibą w Bytomiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sulkowski@kancelariagravis.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: