Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Forma składania ofert w zależności od wartości zamówienia

Tomasz Sułkowski11 stycznia 2021Komentarze (0)

W ramach cyklu alertów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, pragnę przedstawić Ci kolejne zmiany, które przewiduje nowa ustawa.

Jedną z ważniejszych zmian jest…

Forma składania ofert w zależności od wartości zamówienia

Jak powszechnie wiadomo nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych wprowadza pełną elektronizację postępowań o udzielenie zamówienia. 

Ustawa nie przewiduje większych zmian odnośnie składania ofert w przetargach, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

Tak jak dotychczas, każdy Wykonawca, który będzie składał ofertę w przetargu o wskazanej wartości, będzie zobowiązany do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego i opatrywania nim m.in. składanej przez siebie oferty.

Nowe Prawo zamówień publicznych

Zamówienia podprogowe

Sytuacja diametralnie zmienia się jednak w przypadku tzw. zamówień podprogowych.

Dotychczas w zamówieniach poniżej progów unijnych wykonawcy składali oferty papierowe, na których umieszczali własnoręczne podpisy.

Już od 01 stycznia w postępowaniu o udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę będzie składało się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Powyższe w praktyce oznacza, iż ustawodawca dopuścił aż trzy sposoby podpisywania ofert w zamówieniach o wartości niższej niż progi unijne.

Mowa tu o:

 • podpisie kwalifikowanym (ten sam, który obecnie wymagany jest w zamówieniach o wartości równiej lub przewyższającej progi unijne)
 • podpisanie zaufanym (EPUAP)
 • podpisie osobistym.

Chcąc przybliżyć nieco kwestie związane z dwoma nowymi formami składania podpisów, poniżej zamieszczam poniżej krótką informację o każdym z nich.

***

Czytaj także:

Profil zaufany (ePUAP)

Podpis zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”.

Profil Zaufany można założyć także przez bankowość elektroniczną. Założenie oraz korzystanie z profilu zaufanego jest bezpłatne, a jego ważność trwa 3 lata od dnia podpisania wniosku.

Po tym okresie ważność profilu zaufanego można przedłużyć. 

Podpis osobisty

Kolejnym dopuszczalnym rodzajem podpisu w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych będzie podpis osobisty.

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny ściśle powiązany z dowodem osobistym, gdzie prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego.

Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e‑dowodzie, niezbędne jest wyrażenie na to zgody podczas składania wniosku o nowy dokument.

Certyfikat identyfikacji znajduje się w warstwie elektronicznej e-dowodu. Zawiera on imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

Aby móc podpisać dokument za pomocą e-dowodu (po wcześniejszym wrażeniu zgodny na umieszczenie certyfikat podpisu osobistego w e-dowodzie), należy zainstalować w tym celu odpowiednie oprogramowanie oraz nabyć specjalny czytnik, który umożliwi wczytanie danych zakodowanych w e-dowodzie. Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod

UWAGA: Pamiętać należy, iż od dnia 4 marca 2019 r. wszystkie wydawane dowody mają warstwę elektroniczną. Proces wymiany dowodów jest rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód jest bezpłatna.

Jeśli masz pytania, napisz do mnie bezpośrednio na formularzu:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp. j. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: