Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wykonawcy

Poprzednim razem opowiedziałem Ci o odroczeniu składek ZUS w kontekście udziału w zamówieniach publicznych. Artykuł ten możesz przeczytać tutaj>>. Dzisiaj natomiast czas na doniosły temat współdziałania wykonawcy z zamawiającym.  *** Jedną z zasad regulowania zobowiązań jest zasada współdziałania określona w art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego. Przekładając powyższą zasadę na grunt umów o roboty budowlane […]

Jednym z czynników wywołujących problemy w zakresie terminowej realizacji robót w ramach zamówień publicznych jest podejście zmawiających w zakresie określania terminów, których ma dotrzymać przedsiębiorca. Terminy te są bowiem przez zamawiających traktowane jako sztywne, z góry określone daty (upływ terminu oznacza się poprzez konkretny dzień kalendarzowy). Zamawiający nie biorą pod uwagę różnych okoliczności, które wydarzają […]

Problem: Zamawiający dokonuje potrącenia kary umownej z wynagrodzeniem wykonawcy. Wykonawca nie otrzymuje… STOP! czego nie otrzymuje? wynagrodzenia? zysku ? NIE! Nie otrzymuje kwot jakie są konieczne do utrzymania przedsiębiorstwa i zapłacenia wszystkich KOSZTÓW prowadzenia działalności. Uważam, że to jest problem. Najbardziej odczuwalnym skutkiem potrącenia dla wykonawcy jest brak wypłaty a w zależności od wielkości nieotrzymanej […]

Dzień dobry! Mam przyjemność poinformować, że kolejny artykuł mojego autorstwa ukazał się na łamach czasopisma Śląskiej Izby Budownictwa – Forum Budownictwa Śląskiego. Tym razem artykuł poświęciłem zagadnieniu jakim jest zakres świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane. O czym przeczytasz w powyższym artykule? Z jakimi problemami w związku z zakresem świadczenia możemy spotkać się w […]