Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wadium w prawie zamówień publicznych

W ramach cyklu wpisów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, pragniemy przedstawić Państwu kolejne zmiany, które przewiduje nowa ustawa w zakresie WADIUM. Przede wszystkim w nowym PZP wadium jest instytucją fakultatywną, co oznacza, że w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, zamawiający nie muszą już żądać wadium w postępowaniach powyżej progów unijnych. W konsekwencji […]