Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Nowe Prawo zamówień publicznych

W ramach cyklu artykułów, dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, dziś przyszedł czas na kolejną zmianę, którą przewiduje nowa ustawa. Chodzi o Podmiotowe środki dowodowe. Posłuchaj… Podmiotowe środki dowodowe w Prawie Zamówień Publicznych Art. 124 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że: zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Co istotne […]

W ramach cyklu alertów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, pragnę przedstawić Ci kolejne zmiany, które przewiduje nowa ustawa. Jedną z ważniejszych zmian jest… Forma składania ofert w zależności od wartości zamówienia Jak powszechnie wiadomo nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych wprowadza pełną elektronizację postępowań o udzielenie zamówienia.  Ustawa nie przewiduje większych zmian odnośnie […]

Termin związania ofertą w nowym PZP

Tomasz Sułkowski11 grudnia 2020Komentarze (0)

W ramach cyklu wpisów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (czytaj tutaj>>) pragnę przedstawić Ci kolejne zmiany, które przewiduje nowa ustawa w zakresie…  TERMINÓW ZWIĄZANIA OFERTĄ w nowym Prawie Zamówień Publicznych W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych szereg kwestii związanych z terminem związania ofertą uregulowano w sposób odmienny. Przede wszystkim, zamawiający będą zobowiązani określić […]

W ramach cyklu wpisów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, pragniemy przedstawić Państwu kolejne zmiany, które przewiduje nowa ustawa w zakresie WADIUM. Przede wszystkim w nowym PZP wadium jest instytucją fakultatywną, co oznacza, że w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, zamawiający nie muszą już żądać wadium w postępowaniach powyżej progów unijnych. W konsekwencji […]

Z tego artykułu dowiesz się kilku najważniejszych rzeczy związanych z nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych. 01 stycznia 2021 r. będzie momentem przełomowym dla wszystkich podmiotów oraz osób działających z sferze zamówień publicznych. Uczestnicy tego rynku zostaną zmuszeni do porzucenia wielu dotychczasowych nawyków oraz przyswojenia zupełnie nowych informacji w kilku zakresach.   01 stycznia 20201 r. wejdzie […]