Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kara umowna

Drogi Czytelniku! Serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z moim kolejnym artykułem, który ukazał się na łamach czasopisma Forum Budownictwa Śląskiego – nr (54)2019. Czasopismo to wydawane jest przez Śląską Izbę Budownictwa, z którą mam przyjemność współpracować od dawna. W ramach tej współpracy wspieram prawnie przedsiębiorców budowlanych. Artykuł porusza bardzo interesujący temat klauzul umownych oraz […]

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w własnym raporcie przyznaje, że w badanym okresie ilość kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania była nakładana szczególnie często skoro na 178 przebadanych sytuacji kara umowna została naliczona w 129 przypadkach. Jak wynika z wniosków raportu UZP: kary umowne stanowią sposób na przerzucenie odpowiedzialności za brak należytej staranności służb zamawiających przy […]

Aż 59% umów o roboty budowlane realizowanych jest nieterminowo! – do takich „szokujących” wniosków doszedł Urząd Zamówień Publicznych na podstawie zeszłorocznego raportu dotyczącego stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych, w którym badaniu poddano okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017. Nie muszę chyba dodawać, że wiązało się to z zapłatą olbrzymich kar […]

Wykonawca czy gwarant / kara umowna

Tomasz Sulkowski13 lutego 2019Komentarze (0)

Wykonawco, czy przyjmując odpowiedzialność za opóźnienie przyjmujesz na siebie odpowiedzialność absolutną ? Ostatnio usłyszałem na negocjacjach ws. kary umownej takie zdanie: INTENCJA STRON JEST TAKA, ŻE W UMOWIE MIAŁO BYĆ OPÓŹNIENIE – zatem PROSZĘ PANA strony rozszerzyły odpowiedzialność WYKONAWCY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ bo w procesie negocjacji wykonawca zgodził się za słowo „opóźnienie” ABY WPISAĆ JE […]

Drogi Czytelniku! Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić Ci mój artykuł, który ukazał się w 53. numerze czasopisma Forum Budownictwa Śląskiego. Czasopismo wydawane jest przez Śląską Izbę Budownictwa, z którą mam przyjemność współpracować od dawna, a w ramach naszej współpracy wspieram prawnie przedsiębiorców budowlanych. Artykuł porusza niezwykle istotny temat dotyczący odpowiedzialności wykonawcy za wady dokumentacji projektowej. […]