Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

lipiec 2021

Drodzy czytelnicy, mam przyjemność poinformować, iż w czasopiśmie Biuletyn Euro Info, wydawanym przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, właśnie ukazał się mój kolejny artykuł. Jest mi niezwykle miło, że mogłem w pewien sposób przyczynić się do powstania kolejnego numeru czasopisma traktującego o rozwoju firm na rynkach UE. W zamieszczonym artykule jest […]

W art. 109 Ustawy Prawo Zamówienia Publicznych z dnia 11.09.2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019) Ustawodawca przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania. O ile większość przesłanek jest jasna oraz czytelna, to jedna z nich przykuwa szczególną uwagę osób sięgających na co dzień po ustawę. Chodzi tutaj dokładnie o art. 109 ust. 1 pkt 7, który stanowi: […]