Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

czerwiec 2021

Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której zamawiający podważali przedłożone przez wykonawcę treść referencji z uwagi na fakt, że nie potwierdzała jednoznacznie spełnienia określonego warunku. Brak możliwości podważania referencji z uwagi na powyższe potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w jednym w tegorocznych wyroków. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 19 lutego 2021 r.  sygn. KIO 244/21 […]