Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Grudzień 2020

Mam przyjemność poinformować, że w najnowszym wydaniu Forum Budownictwa Śląskiego (59) 2020 – ukazał się kolejny artykuł mojego autorstwa, pt.: Sprawna i bezpieczna realizacjia robót budowlanych w czasie pandemii. Serdecznie zachęcam Cię do lektury czasopisma! A mój artykuł pobierzesz tutaj>>  

W ramach cyklu wpisów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (czytaj tutaj>>) pragnę przedstawić Ci kolejne zmiany, które przewiduje nowa ustawa w zakresie…  TERMINÓW ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ SPOSOBU ICH OBLICZANIA w nowym Prawie Zamówień Publicznych W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych szereg kwestii związanych z terminem związania ofertą uregulowano w sposób odmienny. Przede wszystkim, […]

W ramach cyklu wpisów dotyczących najistotniejszych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, pragniemy przedstawić Państwu kolejne zmiany, które przewiduje nowa ustawa w zakresie WADIUM. Przede wszystkim w nowym PZP wadium jest instytucją fakultatywną, co oznacza, że w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, zamawiający nie muszą już żądać wadium w postępowaniach powyżej progów unijnych. W konsekwencji […]