Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Grudzień 2018

Co z tą zwłoką?

Tomasz Sulkowski08 grudnia 2018Komentarze (0)

Zwykle wydaje się, że odpowiadamy z tytułu kary umownej, gdy to z naszej winy (jako wykonawcy) powstaje nieterminowe wykonanie umowy. Czy jednak jest tak zawsze? Zastrzeżenie kary umownej ułatwia i upraszcza dochodzenie roszczeń/ wyrównanie strat (zwykle zamawiającemu). Jednak, pomimo tego automatyzmu w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczanie kary umownej przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach […]