Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

opis przedmiotu zamówieniaTo Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany do bardzo dokładnego oraz precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. 

Powyższe potwierdza m.in. treść Wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 12 lutego 2007 r. UZP/ZO/0-122/07 

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący i precyzyjny bez względu na to, jak obszerny będzie ten opis i nie można stwierdzić, iż wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich innych prac niewyszczególnionych w załączniku do SIWZ, stanowi to bowiem naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jak wynika z powyższego fragmentu – zakres świadczenia nie powinien być pozostawiony domyślności Wykonawcy, a wręcz przeciwnie – zamawiający zgodnie z tym orzeczeniem powinien bardzo dokładnie opisać zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca, tak aby nie stanowiło to dla niego żadnych wątpliwości.

Konieczność sporządzanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia potwierdza także fakt, że:

Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy wykonania prac nieokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia, narusza to bowiem art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uniemożliwia to także rzetelne skalkulowanie ceny oferty.

***

Poczytaj także:

***

Zdjęcie: Jakub Gorajek

Drogi Czytelniku!

Serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z moim kolejnym artykułem, który ukazał się na łamach czasopisma Forum Budownictwa Śląskiego – nr (54)2019.

Czasopismo to wydawane jest przez Śląską Izbę Budownictwa, z którą mam przyjemność współpracować od dawna. W ramach tej współpracy wspieram prawnie przedsiębiorców budowlanych.

Artykuł porusza bardzo interesujący temat klauzul umownych oraz kwestii uznawania ich za bezskuteczne.

Zachęcam Cię do lektury!


***

Poczytaj także:

 

W dniach 5-7 kwietnia, przedstawiciele naszej Kancelarii brali udział w istotnym dla branży budowlanej wydarzeniu – EXPO Gliwice 20 Targi Budownictwa, Architektury.

EXPO GLIWICE to nowy projekt Gliwickich Targów Budownictwa, które już dawno wpisały się w cykliczny kalendarz największych targów budowlanych na Śląsku.

Nasza Kancelaria miała przyjemność wystawiać się na tegorocznych targach wraz z Śląską Izbą Budownictwa jako jej partner merytoryczy, tuż obok innych członków Izby.

Powierzchnia targowa obejmowała aż 3000 m2, a wsród wystawców byli przedstawicele wielu rozmaitych branż – począwszy na chemii budowlanej, przez ceramikę, aż na stolarce okiennej skończywszy

Co ciekawe, podczas targów miały także miejsce liczne branżowe konferencje oraz debaty , które organizowane były m.in. przy współpracym z Politechniką Śląską.

Dzięki różnorodności firm, podczas wydarzenia mieliśmy okazję do nawiązania wielu kontaktów oraz nowych znajomości.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację.

***

Gravis Legal Group Gravis Legal GroupGravis Legal Group

Urząd Zamówień Publicznych - kary umowneUrząd Zamówień Publicznych (UZP) w własnym raporcie przyznaje, że w badanym okresie ilość kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania była nakładana szczególnie często skoro na 178 przebadanych sytuacji kara umowna została naliczona w 129 przypadkach.

Jak wynika z wniosków raportu UZP:

kary umowne stanowią sposób na przerzucenie odpowiedzialności za brak należytej staranności służb zamawiających przy opisywaniu przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku pożądane byłoby, aby opisem przedmiotu zamówienia i określaniem warunków umownych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zajmowały się osoby, które się na tym znają.

Wiedza po stronie zamawiających jest poza tym niezbędna do zapewnienia prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia. Należy więc dążyć do podniesienia kompetencji i profesjonalizacji personelu zajmującego się przygotowaniem, przeprowadzeniem i realizacją przedmiotu zamówienia w strukturach zamawiających.*

Czy to nie szokujące, że Urząd Zamówień Publicznych przyznaje powyższe, a jednocześnie w Państwie nie wdraża się systemowych działań, aby temu zapobiec?

Czyli jak wynika z raportu to nie wykonawcy są główną przyczyną problemu – szkoda, że zgodnie z art. 471 k.c. to oni muszą udowadniać, że to okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności „doprowadziły” do nienależytego wykonania umowy.

*  Raport Urzędu Zamówień Publicznych z marca 2018 r., ws. kar umownych, s. 21.

Zdjęcie: chuttersnap

kara za RODO - ostatnie orzeczenie sąduDługo się zastanawiałem czy w ogóle pisać na temat „zabójczej” kary za RODO, o której ostatnio bardzo głośno w mediach wszelkiego rodzaju.

Pomyślałem finalnie, że mała wzmianka nie zaszkodzi, tym bardziej, że RODO obowiązuje wszystkich. Czyli Wykonawców i Zamawiających w branży budowlanej, drogowej, instalatorskiej – ogólnie: w szeroko pojętych usługach. 

O co chodzi z karą za RODO?

Otóż kara w wysokości 943 470,00 PLN została nałożona za naruszenie RODO

polegające na niepodaniu informacji zawartych w art. 14 ust. 1 i 2 wyżej powołanego rozporządzenia wszystkim osobom fizycznym, których dane osobowe X. Sp. z o. o. przetwarza, prowadzącym aktualnie lub w przeszłości jednoosobową działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym, które zawiesiły wykonywanie tej działalności.

A teraz po ludzku:

Ukarana spółka oferowała swoim klientom raporty handlowe i prowadziła szeroko pojętą działalność informacyjną. W tym celu spółka gromadziła i wykorzystywała dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Przed wejściem w życie RODO spółka wysłała do części z tych osób informacje e-mailowe o przetwarzaniu ich danych osobowych, zamieściła taką informację również na swojej stronie internetowej. 

Dodam tylko od siebie, że RODO nakłada w tym zakresie obowiązek informacyjny na przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe. Zatem wysłanie tych wiadomości było próbą wypełnienia ww. obowiązku – jak się jednak okazało nie do końca skuteczną.  

Zdaniem UODO spółka nie wypełniła swojego obowiązku, ponieważ nie poinformowała wszystkich osób, których dane dotyczyły, a tylko część.  Nie pomogły tłumaczenia spółki, że dane przez nią gromadzone są publicznie dostępne w CEIDG.

Zatem Drogi Przedsiębiorco, zadbaj o RODO w swojej firmie! Lepiej późno niż wcale… A im później tym, jak się okazuje drożej…

Masz zdanie w tej sprawie? Może masz pytanie? Zapraszam do dyskusji.

***

Inne artykuły, które warto przeczytać:

Zdjęcie: Raj Eiamworakul