Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Zakres świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane - okładka gazety

Dzień dobry!

Mam przyjemność poinformować, że kolejny artykuł mojego autorstwa ukazał się na łamach czasopisma Śląskiej Izby Budownictwa – Forum Budownictwa Śląskiego.

Tym razem artykuł poświęciłem zagadnieniu jakim jest zakres świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane.

O czym przeczytasz w powyższym artykule?

  • Z jakimi problemami w związku z zakresem świadczenia możemy spotkać się w trakcie realizacji zadania?
  • Jakie dokumenty precyzują zakres świadczenia?
  • Który z nich są najistotniejsze?
  • Co w przypadku, gdy w trakcie realizacji okazuje się, że zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej jest niewystarczający do prawidłowego wykonania umowy?

Aby znaleźć odpowiedzi na te oraz inne ciekawe pytania gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z treścią artykułu.

Dodam jeszcze, że nasza Kancelaria na codzień ściśle współpracuje ze Śląską Izbą Budownictwa na wielu polach, między innymi pełniąc rolę partnera merytorycznego w zakresie prawnym.

Zakres świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane - artykuł

***

Poczytaj także:

Wady projektoweDzień dobry!

Śpieszę z informacją, że w czerwcowym numerze cenionego magazynu branżowego – Builder ukazał się mój artykuł naukowy dotyczący wad w dokumentacji projektowej. Okazuje się bowiem, że jednymi z najważniejszych przyczyn opóźnień realizacji prac budowlanych, a nawet wstrzymania procesu budowlanego, są błędy i niezgodności w dokumentacji projektowej oraz zmiany w realizowanym projekcie wprowadzone w trakcie budowy.

Jak wskazują wyniki badań w krajach rozwiniętych, opóźnienie w realizacji prac budowlanych jest powszechnym i jednym z najczęściej powtarzających się problemów w realizacji inwestycji budowlanych nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Z wyników badań przeprowadzonych w tym zakresie wynika, że jedne z najważniejszych przyczyn ustalonych według kryterium wagi i częstotliwości to błędy oraz niezgodności w dokumentacji projektowej, a także zmiany w realizowanym projekcie wprowadzone podczas realizacji prac budowlanych.

W zamieszczonym artykule został poruszony temat wad projektowych oraz związanego z nimi zakresu odpowiedzialności Wykonawców. Ujawnione w toku realizacji prac budowlanych wady projektu mają dla nich wiele negatywnych skutków.

Zachęcam Cię do zapoznania się z treścią całego artykułu na łamach portalu Builder. Dodam jeszcze, że Builder to jeden z wiodących ogólnopolskich miesięcznik dla budownictwa, architektury i biznesu, ukazujący się na rynku już od ponad 20 lat.

***

Wcześniej o wadach projektowych i odpowiedzialności wykonawcy pisałem m. in. na łamach czasopisma Forum Budownictwa Śląskiego. Z artykułem możesz zapoznać się tutaj.

Wady projektowe artykuł w Biulder

opis przedmiotu zamówieniaTo Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany do bardzo dokładnego oraz precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. 

Powyższe potwierdza m.in. treść Wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 12 lutego 2007 r. UZP/ZO/0-122/07 

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący i precyzyjny bez względu na to, jak obszerny będzie ten opis i nie można stwierdzić, iż wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich innych prac niewyszczególnionych w załączniku do SIWZ, stanowi to bowiem naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jak wynika z powyższego fragmentu – zakres świadczenia nie powinien być pozostawiony domyślności Wykonawcy, a wręcz przeciwnie – zamawiający zgodnie z tym orzeczeniem powinien bardzo dokładnie opisać zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca, tak aby nie stanowiło to dla niego żadnych wątpliwości.

Konieczność sporządzanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia potwierdza także fakt, że:

Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy wykonania prac nieokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia, narusza to bowiem art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uniemożliwia to także rzetelne skalkulowanie ceny oferty.

***

Poczytaj także:

***

Zdjęcie: Jakub Gorajek

Drogi Czytelniku!

Serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z moim kolejnym artykułem, który ukazał się na łamach czasopisma Forum Budownictwa Śląskiego – nr (54)2019.

Czasopismo to wydawane jest przez Śląską Izbę Budownictwa, z którą mam przyjemność współpracować od dawna. W ramach tej współpracy wspieram prawnie przedsiębiorców budowlanych.

Artykuł porusza bardzo interesujący temat klauzul umownych oraz kwestii uznawania ich za bezskuteczne.

Zachęcam Cię do lektury!


***

Poczytaj także:

 

W dniach 5-7 kwietnia, przedstawiciele naszej Kancelarii brali udział w istotnym dla branży budowlanej wydarzeniu – EXPO Gliwice 20 Targi Budownictwa, Architektury.

EXPO GLIWICE to nowy projekt Gliwickich Targów Budownictwa, które już dawno wpisały się w cykliczny kalendarz największych targów budowlanych na Śląsku.

Nasza Kancelaria miała przyjemność wystawiać się na tegorocznych targach wraz z Śląską Izbą Budownictwa jako jej partner merytoryczy, tuż obok innych członków Izby.

Powierzchnia targowa obejmowała aż 3000 m2, a wsród wystawców byli przedstawicele wielu rozmaitych branż – począwszy na chemii budowlanej, przez ceramikę, aż na stolarce okiennej skończywszy

Co ciekawe, podczas targów miały także miejsce liczne branżowe konferencje oraz debaty , które organizowane były m.in. przy współpracym z Politechniką Śląską.

Dzięki różnorodności firm, podczas wydarzenia mieliśmy okazję do nawiązania wielu kontaktów oraz nowych znajomości.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację.

***

Gravis Legal Group Gravis Legal GroupGravis Legal Group