Tomasz Sułkowski

prawnik

Wspieram przedsiębiorców w bezpiecznym prowadzeniu biznesu. A w branży budowalnej pomagam w tworzeniu bezpiecznych umów kontraktowych, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Skutki potrącenia kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy - budowa

Problem:

Zamawiający dokonuje potrącenia kary umownej z wynagrodzeniem wykonawcy. Wykonawca nie otrzymuje… STOP! czego nie otrzymuje? wynagrodzenia? zysku ?

NIE!

Nie otrzymuje kwot jakie są konieczne do utrzymania przedsiębiorstwa i zapłacenia wszystkich KOSZTÓW prowadzenia działalności.

Uważam, że to jest problem.

Najbardziej odczuwalnym skutkiem potrącenia dla wykonawcy jest brak wypłaty a w zależności od wielkości nieotrzymanej wypłaty wynagrodzenia zdarza się brak płynności.

Dlaczego zgoda na dokonywanie potrącenia roszczeń zamawiającego z wynagrodzenia wykonawcy jest niebezpieczna?

Fakty:

Wczoraj rozmawiałem z wykonawcą który wykonywał robotę budowlaną za ok. 14 mln zł. Projekt dostarczył zamawiający. Z powodu wad projektowych i długiego procesu ich usuwania przez zamawiającego prace przesunęły się o 5 miesięcy w stosunku do terminu planowanego pierwotnie na co wykonawca nie miał żadnego wpływu.

Zamawiający odmówił zawarcia aneksu zmieniającego termin realizacji zadania. Po ukończeniu prac wysłał do wykonawcy notę obciążeniową na ponad 2 mln zł. Kilka dni później dokonał potrącenia w/w kwoty z wynagrodzeniem należnym wykonawcy. Skutek: wykonawca nie ma jak zapłacić za materiały, nie ma jak zapłacić podwykonawcom, brak mu płynności, występuje do banku o kredyt aby utrzymać się na rynku. Jednak dzisiaj nie ma 2 milionów, których zasadności zatrzymania NIKT NIGDY NIE USTALIŁ.

Ustali to sąd, może za 2 lub 3 lata.

Nikt nigdy nie ustalił ponieważ to, czy aneks powinien był zostać zawarty a zatem czy w ogóle są przesłanki do dochodzenia kary umownej, może zostać ustalone tylko przez sąd.

Oczywiście… wykonawca jest przedsiębiorcą, rozpoznaje i ponosi ryzyko, wie co robi itp. ALE zadaję sobie pytania:

Czy zasadne jest rozwiązanie aby na czas dokonania ustaleń przez sąd czy kara umowna jest dochodzona słusznie czy nie wykonawca pozostawał bez np. 2 mln na które składa się nie wynagrodzenie ale koszty jakie poniósł na materiały, wynagrodzenia, podatki, zus, i wiele innych kwot jakie wykonawca musi zapłacić w bieżącej działalności.

Czy wykonawca jest w stanie przewidzieć, że zamawiający odmówi zawarcia aneksu?

Zakładając, że wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ani przeciwdziałać tak dochodzonej karze umownej czy prawidłowy jest mechanizm w którym to wykonawca zgodnie z art. 471 KC musi obalić domniemanie, że to okoliczności po jego stronie są przyczyną takiej sytuacji.

Czy z punktu widzenia potrzeby jaką jest „zablokowanie” takich działań zamawiających nie warto rozważyć ograniczenia możliwości stosowania takich potrąceń?

Problem jest częsty i poważny ponieważ w/w scenariusz to prosty sposób na eliminację przedsiębiorcy z rynku.

Im mniej przedsiębiorców tym mniejsza konkurencja i zwykle – wyższe ceny.

***

Przeczytaj też koniecznie:

Polecam także blog mec. Leszka Blocha o skutecznej windykacji między przedsiębiorcami.

***
Fotka by Jamie Street

Zakres świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane - okładka gazety

Dzień dobry!

Mam przyjemność poinformować, że kolejny artykuł mojego autorstwa ukazał się na łamach czasopisma Śląskiej Izby Budownictwa – Forum Budownictwa Śląskiego.

Tym razem artykuł poświęciłem zagadnieniu jakim jest zakres świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane.

O czym przeczytasz w powyższym artykule?

  • Z jakimi problemami w związku z zakresem świadczenia możemy spotkać się w trakcie realizacji zadania?
  • Jakie dokumenty precyzują zakres świadczenia?
  • Który z nich są najistotniejsze?
  • Co w przypadku, gdy w trakcie realizacji okazuje się, że zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej jest niewystarczający do prawidłowego wykonania umowy?

Aby znaleźć odpowiedzi na te oraz inne ciekawe pytania gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z treścią artykułu.

Dodam jeszcze, że nasza Kancelaria na codzień ściśle współpracuje ze Śląską Izbą Budownictwa na wielu polach, między innymi pełniąc rolę partnera merytorycznego w zakresie prawnym.

Zakres świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane - artykuł

***

Poczytaj także:

Wady projektoweDzień dobry!

Śpieszę z informacją, że w czerwcowym numerze cenionego magazynu branżowego – Builder ukazał się mój artykuł naukowy dotyczący wad w dokumentacji projektowej. Okazuje się bowiem, że jednymi z najważniejszych przyczyn opóźnień realizacji prac budowlanych, a nawet wstrzymania procesu budowlanego, są błędy i niezgodności w dokumentacji projektowej oraz zmiany w realizowanym projekcie wprowadzone w trakcie budowy.

Jak wskazują wyniki badań w krajach rozwiniętych, opóźnienie w realizacji prac budowlanych jest powszechnym i jednym z najczęściej powtarzających się problemów w realizacji inwestycji budowlanych nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Z wyników badań przeprowadzonych w tym zakresie wynika, że jedne z najważniejszych przyczyn ustalonych według kryterium wagi i częstotliwości to błędy oraz niezgodności w dokumentacji projektowej, a także zmiany w realizowanym projekcie wprowadzone podczas realizacji prac budowlanych.

W zamieszczonym artykule został poruszony temat wad projektowych oraz związanego z nimi zakresu odpowiedzialności Wykonawców. Ujawnione w toku realizacji prac budowlanych wady projektu mają dla nich wiele negatywnych skutków.

Zachęcam Cię do zapoznania się z treścią całego artykułu na łamach portalu Builder. Dodam jeszcze, że Builder to jeden z wiodących ogólnopolskich miesięcznik dla budownictwa, architektury i biznesu, ukazujący się na rynku już od ponad 20 lat.

***

Wcześniej o wadach projektowych i odpowiedzialności wykonawcy pisałem m. in. na łamach czasopisma Forum Budownictwa Śląskiego. Z artykułem możesz zapoznać się tutaj.

Wady projektowe artykuł w Biulder

opis przedmiotu zamówieniaTo Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany do bardzo dokładnego oraz precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. 

Powyższe potwierdza m.in. treść Wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 12 lutego 2007 r. UZP/ZO/0-122/07 

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący i precyzyjny bez względu na to, jak obszerny będzie ten opis i nie można stwierdzić, iż wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich innych prac niewyszczególnionych w załączniku do SIWZ, stanowi to bowiem naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jak wynika z powyższego fragmentu – zakres świadczenia nie powinien być pozostawiony domyślności Wykonawcy, a wręcz przeciwnie – zamawiający zgodnie z tym orzeczeniem powinien bardzo dokładnie opisać zakres prac jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca, tak aby nie stanowiło to dla niego żadnych wątpliwości.

Konieczność sporządzanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia potwierdza także fakt, że:

Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy wykonania prac nieokreślonych w opisie przedmiotu zamówienia, narusza to bowiem art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uniemożliwia to także rzetelne skalkulowanie ceny oferty.

***

Poczytaj także:

***

Zdjęcie: Jakub Gorajek

Drogi Czytelniku!

Serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z moim kolejnym artykułem, który ukazał się na łamach czasopisma Forum Budownictwa Śląskiego – nr (54)2019.

Czasopismo to wydawane jest przez Śląską Izbę Budownictwa, z którą mam przyjemność współpracować od dawna. W ramach tej współpracy wspieram prawnie przedsiębiorców budowlanych.

Artykuł porusza bardzo interesujący temat klauzul umownych oraz kwestii uznawania ich za bezskuteczne.

Zachęcam Cię do lektury!


***

Poczytaj także: